Developed by JoomVision.com
ข่าวประชาสัมพันธ์ - ข่าว/ประกาศ: ทดสอบ RealPin - วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2011 เวลา 22:27 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์ - ข่าว/ประกาศ: มหาวิทยาลัยราชธานี - วันเสาร์ที่ 07 กรกฏาคม 2007 เวลา 09:54 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์ - ข่าว/ประกาศ: การศึกษาปฐมวัยในแนววอลดอร์ฟ - วันเสาร์ที่ 07 กรกฏาคม 2007 เวลา 09:54 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์ - ข่าว/ประกาศ: ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก - วันเสาร์ที่ 07 กรกฏาคม 2007 เวลา 09:54 น.
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้6
mod_vvisit_counterเมื่อวาน10
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้85
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน69
mod_vvisit_counterเดือนนี้266
mod_vvisit_counterเดือนก่อน506
mod_vvisit_counterทั้งหมด89681

We have: 1 guests, 1 bots online
Your IP: 54.162.19.36
 , 
Today: มิ.ย. 25, 2016
  • รับสมัครนักศึกษา

  • หลักสูตร

  • คณาจารย์

  • ขั้นตอนการสมัคร

.......สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ของทุกปี รับผู้จบ ม.6 หรือ เทียบเท่า
หลักฐานประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
2. บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบของมหาวิทยาลัย พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
5. สำเนาหลักฐานการศึกษาหรือ สำเนาใบรับรอง (พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัดทำขึ้นเพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดูเด็ก และผู้สอนใช้เป็นแนวทาง ในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก สร้างเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เติบโตมีพัฒนาการ ทุกด้านอย่างสมดุล เหมาะสมกับวัย เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพต่อไป ผู้เรียนจะได้แนวทางในการอบรมเลี้ยงดู และจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี และสามารถนำไปใช้จัดประสบการณ์ ให้แก่เด็กได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการปฐมวัยศึกษา สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ที่แวดล้อมเด็กและบรรลุผลตามจุดหมายที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

คณาจารย์ในหลักสูตร ล้วนเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้นำไปสู่ความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียน มีกิจกรรมระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ใช้เทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย และได้รับการอบรม ต่อยอดด้านการสอน รวมถึงการทำวิจัยทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

1. สมัครด้วยตนเอง ให้เตรียมเอกสาร และยื่นแบบใบสมัครได้ที่สำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยราชธานี เลขที่ 261 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
2. สมัครทางไปรษณีย์ ให้ทำการดาวน์โหลดเอกสารการสมัครทีเว็บไซต์ www.rtu.ac.th กรอกเอกสาร ชำระค่าสมัคร และส่งสำเนาใบจ่ายพร้อมเอกสารสมัครทางไปรษณีย์
3. สมัครทางอินเตอร์เน็ต ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ www.rtu.ac.th คลิกเมนูสมัครเรียนออนไลน์ กรอกข้อมูล พร้อมแนบไฟล์เอกสาร และให้นำเอกสารต้นฉบับมาในวันสอบ หรือวันลงทะเบียน

Developed by JoomVision.com

ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก

PDFพิมพ์อีเมล

demo

กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กจะทำได้ดีที่สุดในช่วงก่อน 6 ขวบ ดังนั้นกิจกรรมควรเน้นกิจกรรมที่จะกระตุ้นพัฒนาการให้มากที่สุด เช่น ใช้วิธีการประดิษฐ์ในวิชาศิลปะมาเป็นสื่อให้เด็กคิดสร้างสรรค์ โดยนำวัสดุใกล้ตัวหลากหลายอย่างมาให้เด็กได้ฝึกคิดประดิษฐ์ตามหัวข้อที่ให้ ไม่มีต้นแบบให้ทำตาม เด็กทุกคนมีอิสระในการคิดการทำ เด็กได้ฝึกทักษะประสาทสัมผัสทั้งกล้ามเนื้อมือและตา รวมถึงทักษะทางสังคมอีกด้วย

 

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com